top of page

" Du har hög teoretisk och intellektuell förmåga, du har ”djupa” tankegångar och du gör noggranna och seriösa arbeten.

Det märks att du har stor kunskap i ämnet, kanske borde du själv skriva en bok? Du ligger kunskapsmässigt och filosofiskt på en hög nivå."

S.J

* * *

"Det som handledaren uppmärksammade mest är Peters goda förmåga att observera, sättet att samla information med olika sinnen, och att omsätta det i praktisk handling."

"Peter har en bra förmåga att observera olika former av kommunikation i ett samtal. Dvs. Peter kan skilja ifrån information i auditiv, visuell och kinestetisk."

D.Z.

* * *

"You have a ´clear knowing´ that allows you the amazing ability to pull facts out of thin air. You are exceptionally tuned-in to information from your Higher Self or your Spirit Guides enabling you a strong sense of knowing that comes not from a place beyond logic but rather the mind´s eye."  

James Van Praagh

* * *

"I am exited to see your book come to life!"

Gabby Bernstein

* * *

"Peter visar ett salutogent förhållningssätt i

att han undersöker friskhetsfaktorer och

en humanistisk människosyn i att se personer

som ansvarstagande individer som är kapabla

att fatta intelligenta, meningsfulla beslut."

D.Z.

***

"All the best with your book,

I'm sure it will be something special!"

Richard Turner

***

Submit a Testimonial

Name*

Email Address*

Message*

bottom of page