top of page

De existentiella frågorna var många, vida och djupa. Saker jag visste och noterade men inte förstod varför och vad det var. Varför verkade det som jag inte passade in i min omvärld?

Kopplingen mellan själ, kropp och ande blev tidigt mycket uppenbar i mitt liv vilket bildar också bildar en naturlig grund i mitt arbete, och hur obegripliga saker och ting ändå kan upplevas så finns det förklaringar och verktyg. För mig var det viktigt att utforska detta på egen hand, att hitta nycklar och svar för min egen skull. Å andra sidan visste jag inte att det fanns andra sätt, så jag hade bara mig själv att lite till.

Jag hade sedan förmånen att möta människor och författare i mitt liv som satt på svaren jag sökte och blev sedermera mina mentorer. Många år senare väcktes ett frö inom mig att det kanske skulle vara roligt att utforska andras vägar och resor vilket jag också tog mig an och fortfarande gör. Åter igen för min skull, men givetvis till förfogande för andra som önskar ta del.

Min geografiska utgångspunkt är Ångermanland/Västernorrland men har inga geografiska gränser så hör gärna av dig får vi prata om det.

EXEMPEL PÅ UTBILDNINGAR OCH KURSER:

Certifierade mediumutbildningar

Certification - Mental / Spirit Mediumship

Certification - Psychic / Intuitive Mediumship

Certification - International Space Clearing

Certification - Tarot & Oracle cardreader 

Spirituella/andliga kurser och workshops

- Psychic-healer-medium

- Psychic portals

- Developing mediumship - intuitive studies

- Mediumutbildning: synskt, mentalt och fysiskt mediumskap

- Your inner psychic

- Developing mediumship workshop

- Navigating mediumship

- The creative ways spirit communicate

- How to activate your hidden intuitive abilities

- Facts and Fiction of the Spirit World

- An Evening of Spirit

- Goodbye is Not Forever

- WORKING with your SPIRIT TEAM

- The path to trance mediumship

- Connecting to your Guides, Angels and Masters

- Health, Wealth and Happiness - Courtesy of your Spirit Guides.

- Spirit signs

- Adventures of the soul

- Spirit worker

- Working with the ancestral realms

- Forgiving the unforgivable

- Clear guidance from your spirit team

- A day in the spirit world

- Bringing heaven home

- Mind Journey

- Supercharge your psychic abilities

- In Contact with the Spirit World

- Mediumship - an introduction

- Mastering the art of mediumship

- Psychic workshop

- Psychic tools for energy healing

- Meeting your team of spiritual guides

- Enhancing your intuition

- The Ultimate Energy Protection Training

- The Power of Presence

- The Museum

- Predict the year ahead with your soulself

- Secrets of Evidential Mediumship

- The golden key to everything

- How to tune in and trust your vibes

- How to Thrive as a Highly Sensitive Person

- The Art Of Manifesting

- Unlock Emotional Freedom and Embody Your Soul's Light

- Spiritual Tools for Anxiety

- Connect with your angels

- Sharing Your Psychic Wisdom with Others

- Activate your inner medium

- Take Charge of Your Life by Developing Your Psychic Abilities

- Utveckla din intuition

- How to deliver accurate messages

- Fördjupa ditt mediumskap

Hus/plats/energirensningar

- Energy clearing

- House/Space Energy Clearing

- Ghosthunting workshop

- Clearing the Energetic Cobwebs

- Energy Clearing for Highly Sensitive People

- International Space Clearing Certification

- 7-Day Energy Cleanse

- Husrening och hemsökta hus

Meditation

- Spirit speaks meditation program

- Soul discoverys meditation program

- Meditation tools

- Mastering meditation

- One day to unconditional self-love

- Transform your soul immersion

- Reclaim Your Power

- Predict the year ahead with your soulself start

Övrigt

- Tarot workshop

- Tarot masterclass

- Energy protection training

- Healing workshop

- The true purpose of oracle cards

- A course in miracles

- Mastering Card Readings

- Workshop - Untold Health Secrets Revealed.

- Certified cardreader

- Psychic Tools for Energy Healing

Div. akademiska ämnen:

Psykologi, psykiatri, sociologi, rehabiliteringsvetenskap,

etik och existensialism, systemteori, MI mm.

"Behandlingspedagog med dubbeldiagnoskompetens och etiskt förhållningssätt som specialitet. Examensarbete: Förhållningssätt och bemötande kring suicidalitet."

Fys.beh.

Ortobionomi, longering, muskulering, segmentmassage,

massage, idrottsmedicin/tejpning mm.

Dipl. Massageterapeut

Dipl. Massör

bottom of page