top of page

Psykologi, sociologi, pedagogik mm.

I grund och botten kan vi inte förändra något vi inte tillstår. Och om vi inte vet och förstår hur och varför vi gör, hur skall vi då kunna göra annorlunda? Inte förrän dess vi kommit till insikt kan vi hållas ansvariga och börja fatta andra beslut.

Medialitet (se även på startsidan)

Allt är energi och exempelvis vi människor alstrar 100w när vi är stilla. Och det är bland annat via denna energi vi kommunicerar och kan registrera och tolka sådant vi upplever. Genom att vi är energi kan vi också registrera förändringar i denna energi. Ett exempel är när vi kommer in i ett rum och känner av stämningen.

Som människor föds vi alla intuitiva i olika utsträckning, och vi lever i en tillvaro styrd av begränsningar men vi delar alla ett och samma ursprung och vi utgörs alla av vår själ. Vår själ styrs inte av dessa restriktioner och kan därmed röra sig fritt och obegränsat. Vi är inte människor som har andliga/spirituella upplevelser, vi är själar som har en mänsklig upplevelse.

Det finns inga garantier när man besöker eller får besök av ett medium, vilket kan vara frustrerande då vi så gärna hoppas på exempelvis kontakt, svar och hjälp. Och hur jag önskade att jag kunde ge alla det de behöver, eller rättare sagt tro sig behöva, men det är ur ett mänskligt perspektiv. Det är inte så att man bara kan lämna en beställning, utan ett medium arbetar för den andra sidan, vårt sanna hem. Och även om vi tror oss veta vad vi behöver, är det så att de på andra sidan vet vad vi behöver. Det kan också vara så att det är många som ser sin chans och vill komma fram både till dig, men också via dig. Medan det vi andra tillfällen inte registreras något alls. Likt en radio så kan mottagningen av olika orsaker vara bättre och sämre, det är som det är. Och bara för att vi återvänt hem betyder det inte att vi är expert på denna form av kommunikation, vi är inte fulländade bara för att vi kommit hem och kan vara lika novis på saker där som här. Men vad än som kommer, mottages och tolkas och återges efter bästa förmåga till klienten. Tillika kan flera olika medium ge lite varierande tolkningar som ett resultat av en rad omständigheter.

Det vi alla strävar efter är att ha så lite information som möjligt innan, vilket också gör att JAG är mycket reserverad med att jobba med närstående och nära vänner, då jag per definition sitter på en hel del insikter och förkunskap. 

Husundersökning

När det gäller upplevda aktiviteter i hus, fastigheter och platser rör det sig om främst dessa aspekter som bara är begrepp, men väljer att använda de i folkmun vanligen förekommande namnen- spöken, poltergeist, onda andar, avtryck/platsminnen/energiminnen(nyliga som mkt gamla) och inte minst oss själva då vi påverkar/påverkas av energier, båda egna och andras. Tankar är energi, och som vi tänker, så blir det. Så det gäller att ta ansvar för våra tankar och handlingar, och vi kan även utsättas för psykiska attacker från andra som upplevs som närvaro genom att vi förändras och genom detta påverkas vår miljö och våra saker. Energi får saker att hända, interaktionen och relationer mellan personer på plats, nu levande och tidigare påverkas. Även saker kan vara laddade med energi och minnen, så det är inte sällan att loppisfynd och arvegods har energier kopplade till sig och kan utgöra en del i det som upplevs. Rädsla får oss att "uppleva" saker som egentligen handlar om en droppande kran, ett dåligt tätat fönster eller kanske osmorda gångjärn, och många sk. fenomen har naturliga förklaringar.

Det kan också variera, en och samma plats kan vid en undersökning handla om energier som påverkar oss människor och vår närmiljö med dess saker, medan det vid ett senare kan handla om någon närvaro eller dylikt.

SPÖKTIMMAN

Ockult förklaring

03:00 är också känt som Djävulstimmen eller Spöktimmen. Det anses onda makter och andra paranormala fenomen föredrar 03:00 – 04:00 för alla sina aktiviteter. Detta för att håna Kristus som dog 15:00 (3:00 på eftermiddagen). Det sägs att om du vaknar vid denna tidpunkt under natten betyder det att ”djävulen” har besökt dig. Alla häxerier och paranormala aktiviteter när sin kulmen vid denna tidpunkt, mellan 3 och 4 på morgonen. Siffran 3 har också en framträdande betydelse i kretsarna av svart magi som ett hån mot Kristus. Tre knackningar på dörren, tre gånger som ditt namn kallas, tre ylningar mm.

Vetenskaplig förklaring

Sjukhus och andra vårdinrättningar har uppgett att majoriteten av dödsfall förefaller inträffa mellan 03 och 04 på morgonen. Enligt studier vid Harvard Medical School, framgår att risken för dödsfall ökar vid 04:00. Detta på grund av att immunsystemet är som svagast vid denna tidpunkt. Detta gör vår kropp mer sårbar och mottaglig för oro och stressanfall, också en indikering på lågt blodtryck. Mest troligt, under djup sömn vid denna tidpunkt, ett plötsligt blodtrycksfall får människor att vakna upp med en känsla av oro och nervositet. Därtill, hormoner sammankopplade med god sömn, adrenalin, anti-inflammatoriska hormoner har också uppvisat sina lägsta nivåer vid 03:00.

Egen notering

För mig personligen så är en av de största vinsterna att jobba vid denna tidpunkt att mängden intryck är så mycket mindre och de sinnen som behövs är så mycket mer skärpta. Därtill tenderar det också vara lättare för andra sidan att ”nå” fram i sina försök att ge sig till känna och kommunicera. Även för dem är det mindre/färre saker som stör. Baksidan är att det kan vara lättare att inbilla sig saker som inte existerar om man inte är noga och har lärt sig att känna igen energier. Inte minst sin egen energi och existens. Att vetta vart man själv börjar och slutar är A och O i sammanhanget!

Gäller det samtal så kommer vi att gå igenom detaljerna och i de fall det handlar om medialitet vill jag veta så lite som möjligt. Jag kommer aldrig att spontant demonstrera, utan det kräver respekt och förberedelse.

bottom of page