top of page

Välkommen!

Vad kul att du hittat hit, bara det faktum att du hittat hit säger att det var meningen att våra vägar skulle korsas!

Jag tror också att vi gemensamt haft tankar och funderingar som resulterat i att vi sökt svar på olika sätt. Vi är alla en del av ett sammanhang, och vi är ett resultat av våra tankar, känslor, erfarenheter och handlingar. Vi är ett resultat av vår historia och på samma gång den minsta gemensamma nämnaren i våra liv, tillika den människa vi kommer att ha den längsta relationen till i våra liv. Med detta i åtanke kan det kanske vara en ganska bra i idé att lära känna sig själv, vem jag är och varför jag gör som jag gör. För faktum är, att det bästa sättet att förutspå framtiden är att titta på dåtiden.

Det finns också endast en garanti i livet, det faktum att vi en dag skall lämna det vi kallar jordiskt liv. Vi ställs inför en fullständigt unik situation varje gång vi drabbas av denna sorg när en kär anhörig, vän eller medmänniska rycks ifrån oss, vilken kan kännas bottenlös och den upplevda maktlösheten är enorm. Jag och flera med mig vilar trygg i vissheten om att det inte finns ett slut, utan bara en övergång från en existens till en annan.

Jag adresserar HELA människan och dess existens. Hur och varför vi utvecklas och förändras, och denna förändring i kunskapen om mig själv som person, min omgivning och min roll i olika sammanhang är också HEALANDE (läkande). Genom detta läggs makten tillbaka i handen på sökaren som med nyfunnen styrka och ljus kan möta sig själv och sin situation och därmed återfinna/återskapa balans och inte vara ett offer för omständigheterna längre.

PEDAGOGIK

Behandlingspedagog

med dubbeldiagnoskompetens och etiskt förhållningssätt som specialitet

"Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl.a. olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser."

Lärande innebär förändringar av känslor, tankar och handlingar genom reflektion över egna och andras upplevelser i samspel med omgivningen.

Behandlingspedagoger arbetar med patienter som har beteendeproblem som anorexi, fobier, fetma och oroliga interpersonella relationer. De koncentrera sig på det maladaptiva beteendet och vad som orsakade det för att hjälpa kunderna att lära sig nya, mer lämpliga beteenden.

Tidigare arbeten visade att beteendet lär sig när en viss stimulans är kopplad till ett visst beteende. Beteendeterapeuter kommunicerar med patienter på individbas och lär sig vilka svårigheter klienterna har och vad som ledde till dessa svårigheter. Kommunikationen fortsätter när klienten och terapeuten arbetar för att förändra patientens beteende.

Mer information under "tjänster".

MASSAGE/HEALING

komplementärmedicin

Dipl. Massageterapeut

Dipl. Massör

Det gäller att kunna sin anatomi för att förstå hur musklerna påverkar varandra och kroppens leder. (mer info. under tjänster)

HEALING (eng "läkning"), är en komplementärmedicinsk verksamhet, där man arbetar med kroppens energier. Det kan t.ex. handla om nya som gamla låsningar, och skall ses som ett komplement till traditionell sjukvård.

Men här skall också inkluderas den läkande (healande) effekten av förändrad insikt och kunskap. Att ex. få något obegripligt begripligt har en enormt stor healande effekt.

Effekten av en varm, tröstande hand att hålla i kan och skall aldrig underskattas heller.


OBS! Tills vidare utförs inga fysiska behandlingar.

MEDIALITET 

MEDIALITET 

Certified Spirit medium Certifierat Andemedium

Certified Intuitive medium

Certifierat Intuitivt medium

Certified International Space & Energy Clearer

Certifierad Energirenare ("husrenare")

Certified Cardreader

Certifierad Tarot & Orakelkort tolkare

Det finns två grenar av mediumskap, mentalt och fysiskt. Inom det mentala där jag jobbar ryms epiteten andemedium samt intuititivt medium, på engelska kallat medium och psychic. Alla andemedium (mediums) är "psychics" men inte alla intuitiva (psychics), är mediums. Alla människor är utrustade med intuition vilket är en central del i vårt arbete. Intuitionen är dock inte den del som förmedlar budskap och bringar bevis om själens överlevnad. Olyckligtvis används termerna lite väl löst ibland, oftast på grund av okunskap.

Det fysiska mediumskapet innebär paranormala fenomen som uppträder i den fysiska verkligheten, exempelvis transmediumskap.

Den enda garantin i livet är att vi en dag skall lämna det vi kallar jordiskt liv. Men även om vår fysiska kropp dör, så dör inte energin, energin är evig och vi är för alltid sammanlänkade genom minen, erfarenheter och upplevelser. Mediumskap handlar om att känna in, identifiera och bemöta energier. Att ta emot intryck, bilder, symboler, känslor och budskap.

Det finns som sagt olika inriktningar av medialitet men det handlar om att arbeta med alla sina sex sinnen, det är helheten som gör att det fungerar.

Mer om detta under "tjänster" och "om"

Energier

Allt är energi, men med olika vibrationer vilket bland avgör vilken densitet det får. Och eftersom allt är energi, inklusive vi, så kan vi också känna av och påverkas av energi utan att det för den skull handlar om besök från andra sidan. En dålig stämning i ett rum vi kliver in i har vi nog alla upplevt, och om vi förstod att loppisfynd också för med sig sin energi skulle vi vara lite mer eftertänksam vad vi tar med oss hem. Mer om detta under "tjänster" och "hur det fungerar".

bottom of page